Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.
Ook kunt u hier het errata van het fysieke liedboek downloaden, met een overzicht van wijzigingen die gevolgen hebben voor de praktijk van het zingen.


Algemeen

Hoe kun je de overstap naar Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk als gemeente op een goede wijze nemen?
Een beproefde manier is het opstellen van een muziekprofiel van de gemeente.


De uitgaven van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk kennen hun eigen ontwerp en uitstraling. Waarom heeft de vormgever deze ‘huisstijl’ bedacht?
In een artikel in Interpretatie (november 2014) legt Anton Sinke zijn benadering uit.


Zijn er voorbeelden van liedbesprekingen?
Van de liederen 704, 806, 857 en 925 heeft dr. Roel A. Bosch een beschrijving gemaakt.


Is er een overzicht van alle uitgaven?
Een compleet overzicht vindt u hier.Gemeentebundel
Vergeleken met het Liedboek voor de kerken staan er minder registers in het nieuwe liedboek. Komen er nog meer registers?
In ontwikkeling zijn de volgende overzichten:
Overzicht van dichters en componisten
Overzicht gelijke liederen in Liedboek voor de kerken, Tussentijds, Zingend Geloven en Liedboek (omnummertabel)


Waarom staan bij liederen met een voorzanger de noten niet bij wat de voorzanger zingt?

Er is voor gekozen in de gemeentebundel uitsluitend melodielijnen weer te geven bij wat de gemeente zingt. De voorzanger kan zijn muziek vinden in de koorbundel.


Ik mis het lied ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ (Jeroeshalaiem). Hoe kan dit?

Het lied ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ (Jeroeshalaiem), dat in de eerste proefbundel heeft gestaan, heeft het uiteindelijk toch niet gered bij de slotbeoordeling door de redactie. Op dit lied is vanuit de supervisoren en daarbuiten kritiek gekomen, dusdanig dat de redactie besloten heeft het niet op te nemen in het Liedboek.


Hoe zit het met het hoofdlettergebruik in deze uitgave?
Ten aanzien van het hoofdlettergebruik en in het bijzonder de zogenaamde ‘eerbiedshoofdletters’ zijn nu andere regels toegepast dan voorheen:
a. Zelfstandige naamwoorden die naar een van de personen van de Drie-eenheid verwijzen krijgen alleen een hoofdletter als deze aanduiding uniek is: dat geldt voor “Trooster” (een uniek synoniem voor de Geest), maar niet voor het woord “rechter” (er zijn allerlei soorten rechters); woorden die een metafoor zijn krijgen geen hoofdletter: “De Heer is mijn herder…”
b. Alleen persoonlijke voornaamwoorden die een van de personen van de Drie-eenheid betreffen krijgen een hoofdletter; bezittelijke, betrekkelijke en wederkerende voornaamwoorden niet: daarom is het ‘Heer, ontferm u’ (‘u’ is een wederkerend voornaamwoord)


Komt er een braille-uitgave?

Wij hebben de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo daarvoor toestemming gegeven. De uitgave is daar te bestellen (www.cbb.nl).


Is er ook een groot-letter-editie beschikbaar?
Ja, zowel een papieren uitgave als een digitale uitgave. Beiden uitvoeringen kosten € 40,-. U kunt zich daarvoor wenden tot www.cbb.nl.


Komt er een e-book van de gemeentebundel?

Niets is uitgesloten, maar wij vinden een eenvoudig e-book niet echt functioneel. Een digitale voorziening moet meer functionaliteiten hebben om van waarde te zijn. Op ons ideeënlijstje staat het onderzoeken van de mogelijkheden van een app.


Kan ik zetfouten melden?
Hoewel wij streven naar geen of zo weinig mogelijk fouten in het zetwerk, kunnen onzorgvuldigheden helaas niet uitgesloten worden. Mocht u fouten vaststellen, dan kunt u die melden aan de uitgeverij. Bij voorkeur per mail naar info@liedboek.nl. Dat geldt ook voor eventuele misdrukken.


Koorbundels
Waarom staan niet alle liederen ook in de koorbundel?
In de koorbundel zijn in principe alle liederen opgenomen die meerstemmig kunnen worden gezongen. De muziekcommissie binnen de redactie heeft daarvoor zettingen uitgekozen die aan bepaalde criteria moesten voldoen.
Daarnaast zijn in de koorbundel éénstemmige liederen opgenomen waarvan in de gemeentebundel alleen de refreinen met muzieknoten zijn afgedrukt. De cantor, cantorij of het koor zingt de strofen dan vanuit de koorbundel, de gemeente de refreinen uit de gemeentebundel.
Sommige liederen zijn niet opgenomen in de koorbundel, omdat ze alleen éénstemmig geschreven zijn en dus volledig te zingen zijn vanuit de gemeentebundel (waarin alle noten staan afgedrukt).
In de gemeentebundel zijn ook enkele eenvoudige liederen meerstemmig opgenomen. Het was dan overbodig om ze nogmaals in de koorbundel op te nemen. Dat geldt ook voor de meeste canons.
De nummeraanduiding op de ruggen van de koorbundels sluit om die reden niet logisch aan.


Waarom sluiten de nummers op de banden en in de bundels niet altijd op elkaar aan?

Zie hierboven voor de verklaring. Daarnaast mag het verbindingsstreepje tussen de getallen niet uitgelegd worden als tot en met. Van niet alle tussenliggende liederen is er immers een koorzetting.


Klopt de nummering op de rug van de koorbundels met de inhoud?

Verwarrend is bij de 1e en 2e druk de becijfering op band 3: de eerste koorzetting is lied 641, terwijl de band 642 noemt als eerste nummer. Vanaf de 3e druk is dit aangepast.


Wat is er fout in de 1e en 2e druk?

In band 2 is van lied 364 tweemaal de koorzetting afgedrukt; eenmaal op de juiste plaats en eenmaal op de plek van lied 366. Daardoor ontbreekt de koorzetting van lied 366. De ontbrekende koorzetting vindt u hier. In de zetting van lied 708 is bij couplet 6 3e systeem het woord t’aller niet goed verdeeld over twee noten. De correcte weergave vindt u hier.


Hoe kan ik zien wat er in de koorbundel zit vergeleken met de gemeentebundel?
Dat kunt u zien in dit overzicht.


Waarom zijn koorzettingen en begeleidingen niet gelijk?

Het is een keuze geweest van de muziekcommissie in de meeste gevallen de koorzetting en de begeleiding niet gelijk te laten zijn. Soms wijken ze ook harmonisch af en zijn ze dus niet gecombineerd te gebruiken! De begeleider moet zich dan aanpassen aan de zetting van het koor.


Mag ik voor de cantorij vrij kopiëren uit de koorbundels?
Neen, uw mag niet zonder toestemming en betaling kopiëren uit de bundels. Als u dat wilt, dan moet u vooraf daartoe toestemming vragen en een vergoeding betalen. Het formulier daartoe kunt u aanvragen bij lvoorschot@kok.nl.


Begeleidingen
Waarom zijn er van sommige liederen geen begeleidingen opgenomen?
Dan betreft het in de meeste gevallen liederen die a capella (zonder begeleiding) uitgevoerd moeten worden (meestal canons). Ook zijn liederen zonder begeleiding opgenomen waarvan alleen akkoordsymbolen zijn overgeleverd en die staan afgedrukt in de gemeentebundel.
In de begeleidingsuitgave zijn van sommige liederen ook de partijen opgenomen van andere muziekinstrumenten dan orgel en piano.


Hoe kan ik zien wat er in de begeleidingen zit vergeleken met de gemeentebundel?
Dat kunt u zien in dit overzicht.


Waarom zijn koorzettingen en begeleidingen niet gelijk?
Het is een keuze geweest van de muziekcommissie in de meeste gevallen de koorzetting en de begeleiding niet gelijk te laten zijn. Soms wijken ze ook harmonisch af en zijn ze dus niet gecombineerd te gebruiken! De begeleider moet zich dan aanpassen aan de zetting van het koor.

Liedboek
uitgaven

>> Bekijk ze hier